» دريانوردان
  • دریانوردان موقعیت های گل زیادی برابر ملوان از دست داد
  • بوشهر-ایرنا- سرمربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان گفت: بازیکنان این تیم از روی کم تجربگی برابر ملوان بندرگز موقعیت های گلزنی بسیار زیادی از دست دادند.
  • بازیکنان دریانوردان تجربه لازم برای ملی پوش شدن ندارند
  • بوشهر-ایرنا- سرمربی تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر گفت: بازیکنان این تیم از تجربه لازم برای دعوت شدن به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی برخوردار نیستند.