» دریانوردی
  • حل مشکل نظام‌وظیفه دانشجویان دریانوردی دانشگاه آزاد خارگ
  • حامد قائدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در خارگدربارهفعالیتهایدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگدر سال گذشته اظهار کرد: با توجه به حجم و کیفیت برنامههای مختلف آموزشی، فرهنگی، مالی در سال ۹۷، میتوان از این سال به عنوان یکی از پربرنامهترین سالهای فعالیت این دانشگاهیاد کرد. وی با بیان اینکه فعالیت در جزایر […]