» دستاوردها
  • ۱۳ دی برای همیشه در تاریخ ثبت و ضبط شده است
  • نمایشگاه دستاوردهای صنایع هسته‌ای از ویژه ‌برنامه‌های کنگره سرداران و دو هزار شهید استان بوشهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بوشهر آغاز به کار کرد.