» دستگاه کمک ناوبری
  • تردد ایمن شناورها در آب های استان با نصب دستگاهای کمک ناوبری
  • معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با نصب بیش از ۹۰ دستگاه علایم کمک ناوبری، زمینه تردد ایمن شناور‌ها در آب‌های استحفاظی استان بوشهر فراهم شد.