» دشتی بوشهر
  • هنر بستری مناسب برای گسترش فرهنگ دینی است
  • بوشهر-ایرنا- معاون قرآن وعترت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی بوشهر گفت: هنر نیرویی است ارزشمند که می توان آن را به استخدام اندیشه ها و اهداف عالی انسانی و نشر معارف اسلامی و گسترش عدالت اجتماعی درآورد.
  • ۲۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی در دشتی تولید شد
  • بوشهر- ایرنا- فرماندار دشتی استان بوشهر گفت: پارسال ۲۵۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از مزارع این شهرستان برداشت شد.