» دوراهک
  • سفر رئیس جمهور فرصتی برای توسعه استان بوشهر است
  • بوشهر – مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: سفر رئیس جمهور به استان بوشهر فرصتی برای توسعه استان است.