» دوره متوسطه نظری
  • دوره متوسطه نظری بر مبنای برنامه عملیاتی استان در افق ۱۴۰۰ است
  • بوشهر(پانا) – رئیس اداره آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت : تحقق اهداف دوره متوسطه نظری و شاخص های آموزشی بر مبنای برنامه عملیاتی استان در افق ۱۴۰۰ در راستای سند تحول بنیادین خواهد بود . اردشیر حسین آبادی رئیس اداره آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش استان […]