» دولت دوازدهم
  • تامین آب مورد نیاز نوار ساحلی جنوب کشور با شیرین سازی آب دریا
  • وزیر نیرو از گسترش طرح های آبشیرین کن در جنوب کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ها بخشی از آب مورد نیاز نوار ساحلی جنوب کشور با شیرین سازی آب دریا تامین می شود.
  • همه فاکتورهای پیشرفت و توسعه یک کشور در استان بوشهر وجود دارد
  • بوشهر – معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: همه فاکتورهای پیشرفت و توسعه یک کشور در استان بوشهر وجود دارد.