» دير بوشهر
  • واژگونی ۲خودرو دردیر۱۰مصدوم داشت
  • بوشهر- ایرنا- مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دیر استان بوشهرگفت: واژگونی ۲خودرو پراید و پژو ۲۰۶در جاده بردخون این شهرستان۱۰مصدوم بر جای گذاشت.