» دکتر اکبر مولایی
  • بازدید استاندار بوشهر از بافت تاریخی بوشهر
  • بوشهر(پانا)_رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر بر توسعه فضای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تاکید شد و اعتبار لازم برای ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در پردیس دختران این دانشگاه تخصیص یافت. دکتر اکبر مولایی با اشاره به نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر به ریاست استاندار در […]
  • توسعه فضای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهربرای ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در پردیس دختران
  • بوشهر(پانا)_رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر بر توسعه فضای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تاکید شد و اعتبار لازم برای ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در پردیس دختران این دانشگاه تخصیص یافت. دکتر اکبر مولایی با اشاره به نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر به ریاست استاندار در […]
  • سفره کریم اهل بیت همراه با مراسم محفل انس قرآن در شبانکاره
  • بوشهر(پانا)_رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر بر توسعه فضای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تاکید شد و اعتبار لازم برای ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در پردیس دختران این دانشگاه تخصیص یافت. دکتر اکبر مولایی با اشاره به نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر به ریاست استاندار در […]
  • توسعه فضای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهربرای ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در پردیس دختران
  • بوشهر(پانا)_نشست انجمن نجوم معلمان بوشهرو انجمن نجوم دانشگاه فرهنگیان استان با رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در محل دفتر مدیریت پردیس علامه طباطبایی بوشهر برگزار شد . این نشست با محوریت برنامه های این انجمن ها در سال جاری برگزار شد و هر کدام از مسئولان انجمن ها به تشریح برنامه های خود پرداختند. رئیس […]
  • نشست انجمن نجوم معلمان بوشهرو انجمن نجوم دانشگاه فرهنگیان استان
  • بوشهر(پانا)_نشست انجمن نجوم معلمان بوشهرو انجمن نجوم دانشگاه فرهنگیان استان با رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در محل دفتر مدیریت پردیس علامه طباطبایی بوشهر برگزار شد . این نشست با محوریت برنامه های این انجمن ها در سال جاری برگزار شد و هر کدام از مسئولان انجمن ها به تشریح برنامه های خود پرداختند. رئیس […]