» دکتر عباس عاشوری نژاد
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهروند افتخاری بوشهر شد
  • به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشهربا انتخاب اعضای شورای شهر بوشهراز عباس عاشورینژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهربه عنوان شهروند افتخاری در بزرگداشت یازدهمین هفته بزرگداشت روز بوشهر تجلیل شد. عاشورینژاد عضو هیئت علمی تمام وقت و مدیر گروه کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر […]