» دکتر مهدی نکیسا
  • ظرفیت دریایی دانشگاه‌ها برای کارآفرینی نخبگان با هدایت اصولی
  • مهدی نکیسا در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه «اقتصاد دریاییبا محوریت ظرفیت بندری کشور» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در بوشهر اظهار کرد: این کارگاه با هدف شناخت بیشتر علاقهمندان از ظرفیتهای متعدد دریا،صنعت حمل و نقل دریایی و بهمنظور تبادل تجربیات و اطلاعات در این حوزه برگزار شد. ویبا معرفی دیگر محورهای برگزاری […]
  • کارگاه آموزشی اقتصاد دریایی در واحد بوشهر برگزار شد
  • به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشهر، کارگاه آموزشی یک روزه اقتصاد دریایی با محوریت ظرفیت بندری کشور در زمینه اقتصاد دریا و کارآفرینی در حوزه اقتصاد دریایی با حضور دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، شیلات، مهندسی دریا و مهندسی محیط زیست، استادان و علاقه مندان به این حوزه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد […]