» دکتر هوشیار
  • ابزارهای تربیتی باید مبتنی بر ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین باشد
  • بوشهر(پانا)_ رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت : چهاردهمین دوره جشنواره تدریس برتر درس تربیت بدنی با رویکرد آموزشی – پژوهشی و تاکید بر راهبرد های یاد دهی – یا گیری در بوشهر برگزار می گردد . منوچهر هوشیار در گفتگو با خبرنگار پانا بوشهر بیان […]
  • چهاردهمین دوره جشنواره تدریس برتر درس تربیت بدنی برگزار می شود
  • بوشهر(پانا)_ رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت : چهاردهمین دوره جشنواره تدریس برتر درس تربیت بدنی با رویکرد آموزشی – پژوهشی و تاکید بر راهبرد های یاد دهی – یا گیری در بوشهر برگزار می گردد . منوچهر هوشیار در گفتگو با خبرنگار پانا بوشهر بیان […]