» دیه
  • ستاره استقلال به پرداخت دیه محکوم شد
  • ایلنا: در رای اولیه پرونده تصادف بوشهر، مهدی قائدی به عنوان راننده خودرو شناخته و به پرداخت دیه محکوم شد.