» ذخیره سازی بچه میگو
  • ۲۴۰ میلیون قطعه بچه میگو در استخرهای پرورشی استان بوشهر ذخیره شد
  • معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه کار ذخیره‌سازی بچه میگو در سایت‌های ۱۰گانه پرورشی این استان از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده گفت: تاکنون ۲۴۰ میلیون قطعه بچه میگو در استخرهای پرورشی استان بوشهر ذخیره شده است.