» رئيس جمهوي
  • اعتبار سفر رئیس جمهوری به ۱۶۶۹میلیارد تومان افزایش یافت
  • بوشهر- ایرنا – استاندار بوشهر گفت:با دستور رئیس جهموری ۱۰۰ میلیارد تومان به اسکله کنگان اختصاص یافت و سرجمع اعتبارات مصوب سفر روز گذشته دکتر روحانی و هیات دولت به این استان به یکهزارو ۶۶۹ میلیارد تومان افزایش یافت.