» رئیس اداره آموزش و پرورش
  • ارسال کمک‌های مردمی مسجد آذربایجانی‌های مقیم بوشهر به سیل‌زدگان خوزستان
  • بردخون، بوشهر(پانا) – رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون گفت: پوشش و لباس در یادگیری دانش آموزان مؤثر است. ظهیر محمودی در نشست کارگروه ساماندهی و نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس منطقه بردخون اظهار داشت: فرم مدرسه و لباس یک شکل دانش آموزان موجب تقویت مهارت های عملی و رفتاری در […]
  • پوشش در یادگیری دانش آموزان مؤثر است
  • بردخون، بوشهر(پانا) – رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون گفت: پوشش و لباس در یادگیری دانش آموزان مؤثر است. ظهیر محمودی در نشست کارگروه ساماندهی و نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس منطقه بردخون اظهار داشت: فرم مدرسه و لباس یک شکل دانش آموزان موجب تقویت مهارت های عملی و رفتاری در […]