» رئیس بهره برداری پالایشگاه نهم (فاز12) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی