» رئیس سازمان انرژی اتمی
  • آغاز بتن ریزی دومین رآکتور هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر
  • نیروگاه اتمی در ساحل خلیج فارس قدرت تولید هزار مگاوات برق را داراست. روزشمار نیروگاه اتمی بوشهر را در زیر مشاهده نمایید.
  • صنعت هسته ای اقتدار آفرین است
  • رئیس سازمان انرژی اتمی: صنعت هسته ای صنعتی اقتدار آفرین است و می تواند تحولی عظیم در مجموعه صنایع کشور ایجاد کند. این صنعت بالقوه منشا اقتدار است و چالش جدی ما و دشمنان گرفتن این منشا اقتدار است.