» رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت
  • واحدهای صنعتی بوشهر ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید گرفتند
  • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در دور جدید فعالیت سامانه بهین یاب در سال ۹۸ تاکنون ۱۲ واحد تولیدی این…