» راه سازي
  • ۲۱۰ میلیارد ریال به ۲ طرح راه سازی دشتی اختصاص یافت
  • بوشهر- ایرنا- فرماندار دشتی استان بوشهر گفت: از محل اعتبارات سفر اسفندماه سال گذشته رئیس جمهوری و هیات دولت به این استان ۲۱۰ میلیارد ریال به ۲ طرح راه سازی بخش شنبه و طسوج این شهرستان اختصاص یافت.