» رحیم جمالی
  • کنگان رتبه نخست تسهیلات سفر استان بوشهر را کسب کرد
  • بوشهر – شهردار کنگان گفت: ستاد تسهیلات سفر کنگان رتبه نخست استان بوشهر را کسب کرد.