» رزمایش
  • برگزاری رزمایش پرتوی در بوشهر
  • جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: رزمایش پرتوی با هدف هماهنگی میان نیروها، تجهیزات و دستگاه‌های مختلف هنگام بروز حوادث احتمالی فردا در بوشهر برگزار می شود.