» رزمجو
  • بخشدار جدید بخش شبانکاره
  • اولین نشست شورای زکات استان در سال ۹۸ با محوریت بررسی فرآیندهای جمع آوری زکات گندم و زکات فطریه در سالن جلسات صداو سیمای مرکز بوشهر برگزار شد.