» رضا اردکانیان
  • تامین آب مورد نیاز نوار ساحلی جنوب کشور با شیرین سازی آب دریا
  • وزیر نیرو از گسترش طرح های آبشیرین کن در جنوب کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ها بخشی از آب مورد نیاز نوار ساحلی جنوب کشور با شیرین سازی آب دریا تامین می شود.
  • رئیس جمهور پروژه های عمرانی و اقتصادی استان بوشهر را افتتاح کرد
  • بوشهر – رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر، پروژه های عمرانی و اقتصادی استان بوشهر را به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.