» رضا برمک
  • نیازها و دغدغه‌های فرهنگیان جزیره خارگ مرتفع شود
  • بوشهر – بخشدار ویژه خارگ گفت: نیازها و دغدغه‌های فرهنگیان جزیره خارگ مرتفع شود.