» رضا عوض پور
  • ۴۰۰ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب استان بوشهر پیش بینی شده است
  • دشتی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: در سال جاری برای رفع مشکل آب این استان ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.