» رفع تصرف از اراضی ملی
  • رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در شهر بوشهر
  • بوشهر- رئیس پلیس استان بوشهر از رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در شهر بوشهر خبر داد.