» روابط عمومي
  • روابط عمومی ها برای تحقق شعار سال مشارکت کنند
  • بوشهر- ایرنا- دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان بوشهر گفت: برای تحقق شعار سال و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری روابط‌ عمومی‌ها و رسانه‌ها در تحقق فرهنگ سازی رونق تولید مشارکت کنند.