» روحانیت
  • روحانیت نقش موثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد
  • بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: فرهنگ سازی، تبلیغ و تبیین معارف دینی و اخلاقی با شرایط روز، توسط مبلغان دینی و روحانیون در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش محوری دارند.