» روز قرآني
  • روز قرآنی بوشهر برند کشور شده است
  • بوشهر- ایرنا- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: نام گذاری ۱۶ اسفند به عنوان روز قرآنی بوشهربه عنوان یک برند در کشور تبدیل شده که باید از این موقعیت برای تقویت فعالیت های قرآنی بهره برد.