» روز معلم
  • دانش‌آموزان گناوه موفقیت‌های بزرگی در استان و کشور کسب کردند
  • گناوه – فرماندار گناوه گفت: شهرستان گناوه در زمینه کسب موفقیت‌های متعدد دانش آموزی از شهرستان‌های مهم در کشور و استان بوشهر است.
  • توجه ویژه به جایگاه معلم مهمترین عامل توسعه است
  • گناوه – معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: توجه ویژه به مقام و جایگاه معلم مهمترین عامل پیشرفت و توسعه در همه جوامع و کشور ما است .