» روستائیان
  • اختصاص ۱٫۵میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان و عشایر کشور
  • رئیس دفتر رئیس جمهور: در شرایط کنونی کشور همه باید به هم کمک کنیم تا مسائل اقتصادی حل شود