» روستاییان
  • توانمندسازی روستاییان با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
  • مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: فعالیت پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌ها در مدارس از ۱۷ فروردین آغاز شده و تا ۲۱ فروردین ادامه دارد.