» روسیه
  • آغاز بتن ریزی دومین رآکتور هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر
  • نیروگاه اتمی در ساحل خلیج فارس قدرت تولید هزار مگاوات برق را داراست. روزشمار نیروگاه اتمی بوشهر را در زیر مشاهده نمایید.