» رونق توليد
  • روابط عمومی ها برای تحقق شعار سال مشارکت کنند
  • بوشهر- ایرنا- دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان بوشهر گفت: برای تحقق شعار سال و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری روابط‌ عمومی‌ها و رسانه‌ها در تحقق فرهنگ سازی رونق تولید مشارکت کنند.
  • تروریست خواندن سپاه انسجام ملی را تقویت کرد
  • بوشهر- ایرنا – استاندار بوشهرگفت: قرار دادن سپاه پاسداران درگروه ترویستی از سوی سران آمریکا انسجام و اتحاد ملی را در ایران تقویت کرد.