» رييس جمهوري
  • عمده تعهدات سفر رییس جهموری به بوشهر انجام شده است
  • بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت:عمده تعهدات سفر دیماه ۹۳ ریاست جمهوری به این استان انجام شده است که نقش مهمی در ارتقای شاخص ها داشته است.