» رگبار
  • بارش های بهاری در راه استان بوشهر
  • نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با حضور در منزل تعدادی از جانباران و پاسداران حریم امنیت ایران با آنان و خانواده هایشان دیدار کرد.