» ریاست کل دادگستری گلستان
  • منع افزایش شهریه مدارس بدون اخذ مجوز کارگروه تنظیم بازار
  • معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت بوشهر گفت: هرگونه افزایش شهریه مدارس بدون مجوز کارگروه تنظیم بازار استان ممنوع است.