» زردپره کوهی
  • رویت دو پرنده در استان بوشهر
  • یک فروند بالگرد برای جستجوی مفقودین شناور غرق شده در ساحل بندر عسلویه به منطقه اعزام شد.