» زندان
  • بازگشت ۱۹ صیاد تنگستانی از زندان عربستان به کشور
  • ایلنا: ۱۹ صیاد شهرستان تنگستان که در کشور عربستان زندانی بودند با تلاش مسئولان وزارت امور خارجه، آزاد شده و به کشور ایران بازگشتند.