» زهرا افضلی‌نیا
  • شهریه مهدهای کودک‌ و مدارس غیرانتفاعی در استان بوشهر ساماندهی شود
  • بوشهر – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: شهریه مهدکودک‌ها و مدارس غیرانتفاعی در استان بوشهر ساماندهی شود.