» زکات
  • ۳۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان بوشهر خریداری شد
  • بوشهر – استاندار بوشهر گفت: از ابتدای برداشت گندم تاکنون ۳۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان بوشهر خریداری شده است.