» ساخت ساز
  • ۱۶ ساخت وساز غیرمجاز درگناوه تخریب شد
  • گناوه- ایرنا- ۱۶ فقره ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دره گپ گناوه روز چهارشنبه با حضور مسئولان و نهادهای امنیتی و انتظامی این شهرستان تخریب شد.