» ساخت
  • ساخت هزار واحد مسکونی ویژه نیازمندان
  • مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از ساخت ‌هزار واحد مسکونی ویژه نیازمندان در سال ۹۸ خبر داد و افزود: این واحدها در قالب طرح اقدام جامع ساخته و تحویل می‌شود.