» سارق سیم برق
  • کشف ۸ فقره سرقت سیم و کابل برق در بوشهر
  • ایلنا: فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: در پی دستگیری سارق سیم و کابل برق در سطح شهرستان ۸ فقره سرقت کشف شد.
  • کشف ۸ فقره سرقت سیم و کابل برق در بوشهر
  • ایلنا: فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: در پی دستگیری سارق سیم و کابل برق در سطح شهرستان ۸ فقره سرقت کشف شد.