» سازمان برنامه و بودجه
  • بخشنامه صرفه‌جویی ردیف‌های مختلف اعتباری به استان‌ها ابلاغ شد
  • معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید برهمکاری در گذر از شرایط سخت و لزوم صرفه‌جویی در اعتبارات گفت: بخشنامه صرفه‌جویی ردیف‌های مختلف اعتباری به استان‌ها ابلاغ شده است.
  • بخشنامه صرفه جویی در ردیف های مختلف اعتباری به استان ها ابلاغ شد
  • بوشهر- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مدیران دستگاه اجرایی باید با توجه به بخشنامه ابلاغ شده در هزینه کرد ها در ردیف های مختلف اعتباری صرفه جویی کنند.
  • مجوز استخدامی برای استان‌ها صادر شد
  • معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مجوز استخدام برای استان‌ها صادر شده و به‌زودی اعلام رسمی می‌شود که متناسب با…
  • بودجه مهمترین مشکل اجرای سدها در استان
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: شرایط خاص اقتصادی و محدودیت بودجه ازمهمترین مشکلات اجرای سدها دراین استان ا…