» سازمان بنادر و دریانوردی
  • آغاز بهره‌برداری و اجرای ۴ طرح بندری در بوشهر
  • بهره‌برداری و اجرای چهار طرح بندری روز چهارشنبه در آیینی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و…
  • واگذاری اسکله‌های خورشهاب و لاور ساحلی به سازمان بنادر تسریع شود
  • بوشهر – استاندار بوشهر گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوب توسعه‌ای اسکله‌های خورشهاب و لاور ساحلی، واگذاری این دو اسکله به سازمان بنادر و دریانوردی تسریع شود.
  • نمونه‌برداری و تست آب توازن کشتی‌ها در بندر بوشهر
  • به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا ازادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد قاسمی اظهار کرد: در راستای اجرای الزامات کنوانسیونهای بینالمللی درباره مدیریت آب توازن کشتیها که بهمنظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیطزیست دریایی ناشی از ورود گونههای غیربومی و مواد عفونی و بیماریزا توسط آب توازن کشتیهاست، این ادارهکل مبادرت به انجام […]
  • ۱۰۰ میلیارد تومان در توسعه اسکله کنگان هزینه می‌شود
  • بوشهر – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور از گسترش وسعت پس کرانه بندر کنگان خبر داد و گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان در توسعه اسکله کنگان هزینه می‌شود.
  • اجازه تردد گشت تفریحی دریایی بدون جلیقه نجات داده نشود
  • گناوه – مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: اجازه تردد گشت‌های تفریحی دریایی بدون جلیقه نجات داده نشود.