» سازمان بهزیستی کشور
  • کودک پنج ساله قربانی کودک آزاری در یک کارواش / کودک در بیمارستان بستری است
  • ایلنا: کودک پنج ساله بوشهری که در یک کارواش مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار گرفته‌ بود با کمک اداره بهزیستی این شهر به بیمارستان منتقل شد.