» سازمان بهزیستی
  • ۳۲ مرکز مثبت زندگی در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود
  • بوشهر- مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از راه‌اندازی ۳۲ مرکز مثبت زندگی در استان برای تجمیع خدمات‌رسانی به جامعه هدف خبر داد.